కోటి శుభాలను కలిగించే కార్తీకదీపం | దీప వైభవాన్ని ప్రజ్వలిస్తున్న కోటిదీపోత్సవం | Story Board

Watch కోటి శుభాలను కలిగించే కార్తీకదీపం | దీప వైభవాన్ని ప్రజ్వలిస్తున్న కోటిదీపోత్సవం | Story Board here. This news was telecasted on Friday 09th of November 2018 05:18:09 PM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.

NTV - Latest News