అమరావతి మీద చంద్రబాబుకి అంత ప్రేమ ఉంటే..సొంత ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేదు..! | #SPT

Watch అమరావతి మీద చంద్రబాబుకి అంత ప్రేమ ఉంటే..సొంత ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేదు..! | #SPT here. This news was telecasted on Wednesday 09th of October 2019 04:32:38 PM in MAHAA News. MAHAA is a 24-hour Telugu news channel. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.