అమరావతి స్కాములకు నిలయం.. కొన్ని రోజుల్లో అన్నీ బయటకొస్తాయి: Minister Botsa Satyanarayana

Watch అమరావతి స్కాములకు నిలయం.. కొన్ని రోజుల్లో అన్నీ బయటకొస్తాయి: Minister Botsa Satyanarayana here. This news was telecasted on Tuesday 18th of June 2019 11:23:23 AM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.