వణికిపోయిన మేడిపల్లి.. భారీ ప్రమాదం… | Medipalli Petrol Tanker Fire Accident

Watch వణికిపోయిన మేడిపల్లి.. భారీ ప్రమాదం… | Medipalli Petrol Tanker Fire Accident here. This news was telecasted on Friday 12th of January 2018 11:07:59 AM in 10TV. 10tv emerges on the horizon as an alternative. An alternative for those who look out for serious journalism. An alternative for those who want to see the real picture, the unmasked, the original and the scene behind the scene and deed behind the words. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.