మేడిపల్లిలో అదుపులోకి వచ్చిన మంటలు | డీజిల్ టాంకర్ పేలిన ఘటనలో ముగ్గురుకి గాయాలు | hmtv News

Watch మేడిపల్లిలో అదుపులోకి వచ్చిన మంటలు | డీజిల్ టాంకర్ పేలిన ఘటనలో ముగ్గురుకి గాయాలు | hmtv News here. This news was telecasted on Friday 12th of January 2018 01:01:31 PM in HMTV. HMTV is a 24-hour Telugu news channel. It is owned by Hyderabad Media House Ltd. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.

Entertainment News