చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్దమైన సీఎం కుమారస్వామి | CM Kumaraswamy To Set History | Karnataka Politics

Watch చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్దమైన సీఎం కుమారస్వామి | CM Kumaraswamy To Set History | Karnataka Politics here. This news was telecasted on Friday 09th of November 2018 01:15:09 PM in 10TV. 10tv emerges on the horizon as an alternative. An alternative for those who look out for serious journalism. An alternative for those who want to see the real picture, the unmasked, the original and the scene behind the scene and deed behind the words. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.