దేశంలో రెండు దఫాలుగా ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ప్లాన్లు || BJP Targets 2019 Election

Watch దేశంలో రెండు దఫాలుగా ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ప్లాన్లు || BJP Targets 2019 Election here. This news was telecasted on Monday 16th of April 2018 02:29:14 PM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.