వివాహేతర సంబంధంలో గొడవలు రావడంతో తన రివాల్వర్ తో కాల్చుకొని చనిపోయిన పోలీస్ | Be Alert | NTV

Watch వివాహేతర సంబంధంలో గొడవలు రావడంతో తన రివాల్వర్ తో కాల్చుకొని చనిపోయిన పోలీస్ | Be Alert | NTV here. This news was telecasted on Thursday 08th of November 2018 07:54:40 PM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.