ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు తెలంగాణ వెళ్లిన ఏపీ ఉద్యోగులు.AP Voters Cast Votes In Telangana

Watch ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు తెలంగాణ వెళ్లిన ఏపీ ఉద్యోగులు.AP Voters Cast Votes In Telangana here. This news was telecasted on Thursday 06th of December 2018 04:27:44 PM in 10TV. 10tv emerges on the horizon as an alternative. An alternative for those who look out for serious journalism. An alternative for those who want to see the real picture, the unmasked, the original and the scene behind the scene and deed behind the words. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.