ఏవోబిలో మందుపాతర పేలుడులో ఆరుగురు ఒడిశా పోలీసులు మృతి : ప్రభుత్వాస్పత్రిలో ఐదుగురికి చికిత్సలు

Watch ఏవోబిలో మందుపాతర పేలుడులో ఆరుగురు ఒడిశా పోలీసులు మృతి : ప్రభుత్వాస్పత్రిలో ఐదుగురికి చికిత్సలు here. This news was telecasted on Wednesday 01st of February 2017 03:46:56 PM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.

NTV - Latest News