ఎన్నికలు బహిష్కరించాలని కోరితే ఎవరూ మద్దతు ఇవ్వలేదు : కే .ఏ పాల్

Watch ఎన్నికలు బహిష్కరించాలని కోరితే ఎవరూ మద్దతు ఇవ్వలేదు : కే .ఏ పాల్ here. This news was telecasted on Wednesday 22nd of May 2019 01:11:55 PM in TV9 News Channel. TV9 is one of the best news channel in Andhra Pradesh Started in 2004. ABCL was founded as a private media group by a journalist Ravi Prakash in 2003. He was the CEO of ABCL, leading a group of like minded young journalists. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.