3 నెలలలో తమిళనాడు, ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల ఉద్యోగులను పంపేసి మనవాళ్ళకి ఇప్పిస్తాము: YS Jagan | NTV

Watch 3 నెలలలో తమిళనాడు, ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల ఉద్యోగులను పంపేసి మనవాళ్ళకి ఇప్పిస్తాము: YS Jagan | NTV here. This news was telecasted on Monday 11th of February 2019 11:30:00 AM in NTV News Channel. NTV stands for Next generation TV and launched in 2007. Watch Latest Updated telugu News videos, Film News, Shows.