బంగారం పై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం|Surgical Strikes on Gold | Finance Ministry issues clarification