కల్తీ కారం కలకలం |Fake Chilli Powder Racket Busted In AP|Prakasham Dist|Ongole